Vanliga frågor

Du som sökt dig hit vet säkert vad flyttstädning innebär. Men du har kanske andra frågor som du undrar över och som du skulle vilja ha svar på? Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna från våra kunder och besvarat dem här:

Lämnar ni garanti på flyttstädningen?

Vi har en garanti på 3 dagar och åtgärdar eventuella fel som reklameras inom denna period. Vi åtar oss att åtgärda dem snarast och utan extra kostnad. Vår garanti omfattar inte fel som hittas efter det att garantitiden löpt ut. Märk väl att vi endast kommer 1 gång och åtgärdar eventuella brister. Därför är det bra om ni (eller hyresvärd / köpare) är med vid ombesiktningen och går igenom städningen med oss. Och vi åtgärdar enbart de brister som påpekades vid den första besiktningen.

Garantin omfattar inte slitage, nötning eller missfärgningar som orsakats av kund eller tredje part. Detta räknas som försummat underhåll av bostaden och kan inte åläggas oss att åtgärda genom städning.

Förbehåll

Om vi blir förhindrade att utföra flyttstädningen på avtalad tid av

orsaker som t ex. att du inte tillser att städobjektet är upplåst / tillgängligt eller att möbler inte är utflyttade, kan merkostnad tillkomma.

Om vår uppfattning av städobjektets skick (ex onormalt nersmutsad) är annorlunda än din, kommer vi att kontakta dig före städningen för att komma överens om ett nytt, korrekt pris.

Om vår ansökan om skattereduktion avslås förbehåller vi oss rätten att debitera dig fakturans totalbelopp inklusive moms.

Betalning

Betalning kan ske kontant efter godkänd städning eller mot faktura (8 dagars betalningsvillkor). Tänk på att uppge ert personnummer vid bokningen av flyttstädningen.

Du kan få skattereduktion med 50 % för städningen

Vad innebär RUT-avdrag och hur fungerar det i praktiken?

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Med möjligheten till RUT-avdrag får du skattereduktion med 50 % på arbetskostnaden för hushållsnära tjänster som omfattar rengöring, underhåll och tvätt hemma hos dig. Flyttstädning är en sådan tjänst som omfattas av RUT-avdraget. I korthet får alltså du som kund hela 50 % rabatt på priset!

Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

Vi drar rabatten direkt på fakturan och när vi fått betalt från dig ansöker vi om resterande del av arbetskostnaden från Skatteverket. För detta arbete tar vi ut en administrationsavgift på endast 25 kronor per kund.

Märk väl att vi inte tar ut någon avgift från dig som kund för material eller utrustning. Det enda du betalar för är arbetskostnaden och en administrationsavgift. Inga dolda kostnader tillkommer!

Den skatt som du betalat in under året till Skatteverket måste överstiga det belopp som du vill få skattereduktion på. Du kan som högst få 25 000 kronor i RUT-avdrag per år.

Dödsbo har inte rätt till skattereduktion. Undantag är om husarbetet utförts före dödsfallet, då kan dödsboet få skattereduktion.

Om du är osäker på om du rätt till RUT-avdrag eller hur mycket du kan utnyttja rekommenderar vi att du vänder dig till Skatteverket för mer information och det helst innan du beställer tjänst av oss.

Om du fått ett beslut från Skatteverket angående att du inte har rätt till skattereduktion innebär det att även vi fått avslag på vår ansökan om skattereduktion från dem. Då kommer vi att att debitera dig fakturans totalbelopp inklusive moms. Det åligger dig som kund att utreda om du har rätt till RUT-avdrag eller ej, det gör inte vi utan vi förutsätter att kunden har tagit reda på detta innan hen beställer tjänsten av oss.

Vad behöver jag tänka på inför flyttstädningen?

Du som kund ansvarar för att se till det inför flyttstädningen finns varmt och kallt vatten i din bostad. Det får inte finnas stopp i avloppen. För att kunna utföra städningen måste vi även ha elektricitet. Elen får därför inte vara avstängd.

Eventuella skador i bostaden måste meddelas oss innan flyttstädningen påbörjats. Det kan röra sig om repor på fönster eller trasiga skåp.

Du som kund måste även meddela oss om det krävs speciella öppnings- / stängningsmekanismer för skåpdörrar/ lådor / dörrar / fönster eller annat. Annars tar vi inte ansvar och lämnar inte ersättning för eventuella uppkomma skador.

Du som kund ansvarar för att det finns fungerande fast belysning i exempelvis kök och badrum. Till övriga rum tar vi med oss egen belysning.

Kyl och frys ska vara avfrostade och avstängda.

Vi utför inga hantverksmässiga moment för att kunna utföra tjänsten. Således demonterar eller monterar vi inte för att kunna komma åt och utföra tjänsten. Exempel: front till badkar.